Rátaí ballraíochta

Showing all 4 results

Rátaí ballraíochta

Cláraigh linn inniu. Tá An Gréasán ag feidhmiú ar do shon.

Mar bhall den Ghréasán:

1

Cuirtear deiseanna ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge foghlaim óna chéile agus dea-chleachtas a chomhroinnt trí cheardlanna, seimineáir, comhdhálacha agus imeachtaí ar líne.
2

Coinnítear baill ar an eolas maidir le forbairtí siollabais, measúnú agus topaicí ábhartha eile.
3

Déantar eolas a chomhroinnt faoi na forbairtí is déanaí agus is fearr sa teagasc agus san fhoghlaim teanga.
4

Tugann an Gréasán guth do mhúinteoirí Gaeilge ar bhonn áitiúla agus náisiúnta. Is gréasán aitheanta oifigiúil muid.
5

Feidhmíonn sé mar ghlór neamhspleách ar son múinteoirí iar-bhunscoile na Gaeilge agus mar ghrúpa ionadaíoch atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, CNCM.
6

Déanann An Gréasán ionadaíocht ar son múinteoirí Gaeilge nuair a dhéantar forbairt ar shonraíochtaí agus nuair a dhéantar athbhreithnithe. Téimid i gcomhairle le heagraíochtaí leasmhara faoi chomhairliúcháin agus faoi aighneachtaí.
7

Déantar taighde ar thuairimí mhúinteoirí Gaeilge ar ábhair éagsúla. Tugann sé deis do mhúinteoirí Gaeilge a dtuairimí a thabhairt.
8

Foghlaim, spreagadh agus tacaíocht ar fáil - múinteoirí Gaeilge ag foghlaim óna chéile agus ag tacú le chéile
9

Cuirtear deiseanna ar fáil do mhúinteoirí nascanna a dhéanamh le múinteoirí eile na tíre agus comhoibriú le chéile.
10

Feidhmíonn sé mar lárphointe eolais do mhúinteoirí maidir le foilseacháin, áiseanna agus imeachtaí a bheadh cabhrach dóibh féin agus dá gcuid ranganna.
11

Ag cur chun cinn cúrsaí múinteoireachta sa Ghaeilge.
12

An Ghaeilge mar theanga agus mar ábhar a chosaint agus a fhorbairt sa chóras oideachais.

Táimid ag brath ar do thacaíocht le bheith ábalta feidhmiú ar do shon – cláraigh linn inniu.

Áiseanna

Bain sult as raon acmhainní a nuashonraítear go rialta.

Rátaí ballraíochta

Cláraigh linn inniu. Tá An Gréasán ag feidhmiú ar do shon.

Na Meáin

Naisc ónár láithreacht shóisialta ar líne.

Déan teagmháil

Déan teagmháil leis An Gréasán inniu.