Skip to main content

Nascanna Úsáideacha

Teideal

Suíomh Gréasáin

Cuntas Twitter

Eolas sa Bhreis

1. An tSraith Shóisearach – Gaeilge An tSraith Shóisearach – Gaeilge @jctGaeilge  
2. CNCM https://ncca.ie/ga @NCCAie
3. Coimisiún na Scrúduithe Stáit www.examinations.ie
4. Education.ie www.education.ie/ga @Education_Ire
5. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta www.cogg.ie

Bain Súp As

@CoggOid

@AisTeagaiscCOGG

 

Múineadh na Gramadaí

6. CCEA –

Curaclam Thuaisceart Éireann

https://ccea.org.uk/gaeloideachas

Beatha le Bua

Taisce Tuisceana

Teanga na nAistí

Scileanna Scríbhneoireachta – Leabhair Mhóra

@CCEA_info  

Beatha le Bua

Taisce Tuisceana

Teanga na nAistí

Scileanna Scríbhneoireachta

7. PDST – An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí PDST Gaeilge

Foghlaim Chumaisc

@PDSTGaeilge  

Foghlaim Chumaisc

8. Tuairisc.ie www.tuairisc.ie @tuairiscnuacht
9. Vifax Vifax @Larionad Fís agus Ceachtanna don Fhoghlaimeoir Gaeilge

Teideal

Suíomh Gréasáin

Cuntas Twitter

Eolas sa Bhreis

10. TG4 Foghlaim TG4 Foghlaim @TG4Foghlaim
11. Gaelchultúr www.gaelchultur.ie

 

Físeáin Ghramadaí

 

@gaelchultur Fís agus Foghlaim – Físeáin Ghramadaí
12. Raidió na Gaeltachta www.rte.ie/rnag @RTERnaG
13. Nuacht TG4 Nuacht TG4 @NuachtTG4
14. Nuacht RTÉ Nuacht RTÉ @NuachtRTE
15. Lyrikline www.lyrikline.org @lyrikline Éist leis an bhfile
16. Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) www.teg.ie @TeastasEorpach
17. téarma.ie www.tearma.ie @tearma_ie  
18. teanglann.ie www.teanglann.ie
19. foclóir.ie www.focloir.ie/ga
20. Gael Linn www.gael-linn.ie @GaelLinn
21. Gaeloideachas Gaeloideachas @Gaeloid

Teideal

Suíomh Gréasáin

Cuntas Twitter

Eolas sa Bhreis

22. Molscéal www.molsceal.ie @MOLSCEAL
23. Meon Eile www.meoneile.ie @MeonEile
24. Nos www.nos.ie @nosmag
25. Cumann Lúthchleas Gael Cuaille – Iris Ghaeilge CLG @officialgaa Iris Ghaeilge – Cuaille
26. Oidhreacht Chorca Dhuibhne Oidhreacht Chorca Dhuibhne – Crosfhocail @OidhreachtCD Crosfhocail
27. Ceacht.ie www.ceacht.ie Acmhainní do mhúinteoirí Gaeilge
28. dúchas.ie www.duchas.ie/ga @duchas_ie
29. logainm.ie www.logainm.ie/ga @logainm_ie
30. gaois.ie www.gaois.ie/ga @gaois_ie
31. Aistear.ie www.aistear.ie
32. Céim ar Aghaidh www.ceimaraghaidh.ie
33. Cnuasach Bhéaloideas Éireann www.ucd.ie/irishfolklore/ga @bealoideasucd
34. ainm.ie www.ainm.ie @ainm_ie
35. An Cumann Scoildrámaíochta www.scoildramaiocht.ie @scoildrama
36. Múinteoirí Gaeilge ag roinnt acmhainní, cabhrach, agus smaointe www.facebook.com/groups/muinteoirigaeilge Leathanach Facebook


Cláraigh leis An Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge