Skip to main content

Beartas Príobháideachais

Leagann an beartas príobháideachta seo amach conas a úsáideann agus a chosnaíonn An Gréasán aon fhaisnéis a thugann tú do An Gréasán nuair a úsáideann tú an suíomh gréasáin seo.

Tá An Gréasán tiomanta do chinntiú go gcosnaítear do phríobháideacht. Má iarraimid ort faisnéis áirithe a sholáthar trínar féidir tú a aithint agus an suíomh Gréasáin seo á úsáid agat, is féidir leat a bheith cinnte nach n-úsáidfear ach de réir an ráitis phríobháideachta seo.

Féadfaidh An Gréasán an beartas seo a athrú ó am go ham tríd an leathanach seo a nuashonrú. Ba cheart duit an leathanach seo a sheiceáil ó am go ham lena chinntiú go bhfuil tú sásta le haon athruithe. Beidh an beartas seo i bhfeidhm ón 25 Bealtaine 2018.

Rialachán Ginearálta Cosaint Sonraí (GDPR)
Tríd an bhfoirm seo a chomhlíonadh, aontaíonn tú a bheith páirteach ar bhunachar sonraí agus ar liosta seoltaí r-phoist de chuid An Gréasán (An Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge). Ní roinnfear do chuid sonraí teagmhála le haon ghrúpa eile.

Cad a bhailímid

Féadfaimid an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú:

  • ainm agus teideal an phoist
  • faisnéis teagmhála lena n-áirítear seoladh ríomhphoist
  • faisnéis dhéimeagrafach mar chód poist, roghanna agus spéiseanna
  • faisnéis eile a bhaineann le suirbhéanna agus / nó tairiscintí custaiméirí


Cad a dhéanaimid leis an bhfaisnéis a bhailímid

Teastaíonn an fhaisnéis seo uainn chun do riachtanais a thuiscint agus seirbhís níos fearr a sholáthar duit, agus go háirithe ar na cúiseanna seo a leanas:

  • Coimeád taifead inmheánach.
  • Féadfaimid an fhaisnéis a úsáid chun ár gcuid táirgí agus seirbhísí a fheabhsú.
  • Féadfaimid táirgí nua, tairiscintí speisialta nó faisnéis eile a chur chun cinn trí r-phost fógraíochta a chur chun cinn a cheapaimid a mbeadh spéis agat ag baint úsáide as an seoladh ríomhphoist a chuir tú ar fáil.
  • Ó am go ham, féadfaimid do chuid faisnéise a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat chun críocha taighde margaidh. Féadfaimid teagmháil a dhéanamh leat trí r-phost, teileafón, facs nó post. Féadfaimid an fhaisnéis a úsáid chun an suíomh Gréasáin a shaincheapadh de réir do leasa.

Slándáil

Táimid tiomanta a chinntiú go bhfuil do chuid faisnéise slán. D’fhonn rochtain nó nochtadh neamhúdaraithe a chosc, tá nósanna imeachta oiriúnacha fisiciúla, leictreonacha agus bainistíochta curtha i bhfeidhm againn chun an fhaisnéis a bhailímid ar líne a chosaint agus a dhaingniú.

Conas a úsáidimid fianáin láithreáin ghréasáin

Is comhad beag é fianán a iarrann cead a chur ar thiomántán crua do ríomhaire. Nuair a aontaíonn tú, cuirtear an comhad leis agus cabhraíonn an fianán le trácht gréasáin a anailísiú nó cuireann sé ar an eolas tú nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh áirithe. Ligeann fianáin d’iarratais gréasáin freagra a thabhairt ort mar dhuine aonair. Féadann an feidhmchlár gréasáin a chuid oibríochtaí a chur in oiriúint do do riachtanais, do rudaí is maith leat agus nach dtaitníonn leat trí fhaisnéis faoi do chuid sainroghanna a bhailiú agus a mheabhrú.

Úsáidimid fianáin loga tráchta chun na leathanaigh atá á n-úsáid a aithint. Cuidíonn sé seo linn anailís a dhéanamh ar shonraí faoi thrácht leathanaigh ghréasáin agus ár suíomh Gréasáin a fheabhsú d’fhonn iad a chur in oiriúint do riachtanais na gcustaiméirí. Ní úsáidimid an fhaisnéis seo ach chun críocha anailíse staidrimh agus ansin baintear na sonraí den chóras.

Ar an iomlán, cabhraíonn fianáin linn suíomh Gréasáin níos fearr a sholáthar duit, trína chur ar ár gcumas monatóireacht a dhéanamh ar na leathanaigh a mheasann tú a bheith úsáideach agus cé na leathanaigh nach bhfuil úsáideach duit. Ní thugann fianán rochtain ar bith ar do ríomhaire nó ar aon fhaisnéis fút, seachas na sonraí a roghnaíonn tú a roinnt linn.

Féadfaidh tú a roghnú glacadh le fianáin nó iad a dhiúltú. Glacann an chuid is mó de na brabhsálaithe gréasáin le fianáin go huathoibríoch, ach de ghnáth is féidir leat socrú do bhrabhsálaí a mhodhnú chun fianáin a dhiúltú más fearr leat. D’fhéadfadh sé seo cosc ​​a chur ort leas iomlán a bhaint as an suíomh Gréasáin.

Naisc le láithreáin ghréasáin eile

D’fhéadfadh go mbeadh naisc ar ár suíomh Gréasáin le láithreáin ghréasáin spéisiúla eile. Ach, a luaithe a bheidh na naisc seo in úsáid agat chun ár suíomh a fhágáil, ba chóir duit a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon smacht againn ar an suíomh Gréasáin eile sin. Dá bhrí sin, ní féidir linn a bheith freagrach as cosaint agus príobháideacht aon fhaisnéise a sholáthraíonn tú agus tú ag tabhairt cuairte ar shuímh den sórt sin agus níl na suíomhanna sin á rialú ag an ráiteas príobháideachais seo. Ba cheart duit a bheith cúramach agus féachaint ar an ráiteas príobháideachta is infheidhme maidir leis an suíomh Gréasáin atá i gceist.

Ag rialú do chuid faisnéise pearsanta

Féadfaidh tú rogha a dhéanamh srian a chur le bailiú nó úsáid do chuid faisnéise pearsanta ar na bealaí seo a leanas:

  • aon uair a iarrtar ort foirm a líonadh isteach ar an suíomh Gréasáin, féach ar an mbosca is féidir leat a chliceáil chun a chur in iúl nach dteastaíonn uait go n-úsáidfeadh duine ar bith an fhaisnéis chun críocha margaíochta dírí
  • má d’aontaigh tú linn roimhe seo d’fhaisnéis phearsanta a úsáid chun críocha margaíochta dírí, féadfaidh tú d’intinn a athrú tráth ar bith trí scríobh chugainn nó ríomhphost a chur chugainn ag eolas@angreasan.ie

Ní dhíolfaimid, ní dháilfimid ná ní ligfimid ar léas do chuid faisnéise pearsanta do thríú páirtithe mura bhfuil do chead againn nó má cheanglaítear orainn de réir dlí déanamh amhlaidh. Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a úsáid chun faisnéis chur chun cinn faoi thríú páirtithe a chur chugat a cheapaimid a d’fhéadfadh a bheith suimiúil má insíonn tú dúinn gur mian leat go dtarlódh sé seo.

Féadfaidh tú sonraí faisnéise pearsanta atá á coinneáil againn fút a iarraidh faoin Acht um Chosaint Sonraí 1998. Beidh táille bheag iníoctha. Más mian leat cóip den fhaisnéis atá á coinneáil agat scríobh chuig:

An Gréasán

Má chreideann tú go bhfuil aon fhaisnéis atá á coinneáil againn mícheart nó neamhiomlán, scríobh chugainn nó seol ríomhphost chugainn a luaithe is féidir, ag an seoladh thuas. Déanfaimid aon fhaisnéis a fhaightear a bheith mícheart a cheartú go pras.