Sale!

Tuaisceart na hÉireann [2021-22]

15,00

Cláraigh linn inniu. Tá An Gréasán ag feidhmiú ar do shon.

Rachaidh an bhallraíocht in éag ar an 31ú Lúnasa 2022.

Má chláraíonn tú linn ar https://angreasan.ie/claru/ roimh an 31ú Deireadh Fómhair 2021, cuirfear d’ainm i dtarraingt speisialta do bhaill an Ghréasáin, agus beidh seans agat Chromebook, dearbhán €50 One4All agus duaiseanna eile a bhuachan*.

SKU: northern-ireland-subscription Category:

Mar bhall den Ghréasán:

 • Cuirtear deiseanna ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge foghlaim óna chéile agus dea-chleachtas a chomhroinnt trí cheardlanna, seimineáir, comhdhálacha agus imeachtaí ar líne
 • Coinnítear baill ar an eolas maidir le forbairtí siollabais, measúnú agus topaicí ábhartha eile
 • Déantar eolas a chomhroinnt faoi na forbairtí is déanaí agus is fearr sa teagasc agus san fhoghlaim teanga.
 • Tugann an Gréasán guth do mhúinteoirí Gaeilge ar bhonn áitiúla agus náisiúnta. Is gréasán aitheanta oifigiúil muid.
 • Feidhmíonn sé mar ghlór neamhspleách ar son múinteoirí iar-bhunscoile na Gaeilge agus mar ghrúpa ionadaíoch atá aitheanta ag an Roinn Oideachais, CCEA
 • Déanann An Gréasán ionadaíocht ar son múinteoirí Gaeilge nuair a dhéantar forbairt ar shonraíochtaí agus nuair a dhéantar athbhreithnithe. Téimid i gcomhairle le heagraíochtaí leasmhara faoi chomhairliúcháin agus faoi aighneachtaí.
 • Oibríonn An Gréasán le páirtithe leasmhara eile le breis daltaí a mhealladh leis an Ghaeilge a roghnú mar ábhar GCSE agus A-leibhéal.
 • Déantar taighde ar thuairimí mhúinteoirí Gaeilge ar ábhair éagsúla. Tugann sé deis do mhúinteoirí Gaeilge a dtuairimí a thabhairt.
 • Cuirtear deiseanna ar fáil do mhúinteoirí nascanna a dhéanamh le múinteoirí eile na tíre agus comhoibriú le chéile
 • Feidhmíonn sé mar lárphointe eolais do mhúinteoirí maidir le foilseacháin, áiseanna agus imeachtaí a bheadh cabhrach dóibh féin agus dá gcuid ranganna.
 • Ag cur chun cinn cúrsaí múinteoireachta sa Ghaeilge
 • An Ghaeilge mar theanga agus mar ábhar a chosaint agus a fhorbairt sa chóras oideachais

Táimid ag brath ar do thacaíocht le bheith ábalta feidhmiú ar do shon – cláraigh linn inniu.

*Ní mór duit clárú leis an Ghréasán ar líne agus síntiús ‘Poblacht na hÉireann 2021/22’síntiús ‘Tuaisceart na hÉireann 2021/22’ a íoc roimh 31ú Deireadh Fómhair 2021 le bheith san áireamh don tarraingt speisialta seo do bhaill íoctha an Ghréasáin amháin. Ní bheidh daoine a chláraíonn le síntiús d’ábhair oidí mar chuid den tarraingt seo. Fógrófar na buaiteoirí i mí na Samhna.