Skip to main content
Tuaisceart

An Gréasán buartha faoi tháillí áiféiseacha múinteoireachta

By 25/08/2021August 31st, 2021No Comments

Tá an-bhuaraimh go deo ar choiste náisiúnta An Gréasán, eagraíocht uile-Éireann de mhúinteoirí iarbhunscoile Gaeilge, faoin ardú áiféiseach atá tagtha ar tháillí a ghearrfar ar mhúinteoirí atá ag iarraidh bogadh ón chóras oideachais ó dheas chuig an chóras ó thuaidh.

Ní mór do mhúinteoirí a bheith cláraithe le Comhairle Múinteoireachta Thuaisceart Éireann le cead teagaisc a bheith acu abhus. £44.00 an táille bhliantúil a bhí ann ach measann an Chomhairle ó thuaidh go n-ardófar é sin go £440.00 go luath de bharr athruithe atá ar na bacáin. Tháinig an t-eolas seo chun solais i bhfianaise a thug Brendan Morgan, Cathaoirleach na Comhairle Múinteoireachta ó thuaidh, do Choiste Oideachais an Tionóil ar na mallaibh.

Is chuig Gaelscoileanna agus Ranna Gaeilge san earnáil Bhéarla is mó a bheadh na múinteoirí seo ag bogadh aneas de réir An Gréasán.

D’aontaigh gach duine ar choiste náisiúnta An Géasán go gcruthóidh an t-ardú as cuimse seo, beag nach 1000%, deacrachtaí airgeadais do mhúinteoirí agus go gcuirfidh sé bac ar earcú mhúinteoirí Gaeilge agus ar mhúinteoirí do Ghaelscoileanna go áirithe. Tá teagmháil déanta ag An Gréasán leis an Chomhairle Múinteoireachta ó thuaidh agus a gcuid buarthaí agus a míshástacht curtha in iúl go láidir. Tá sé iarrtha ag An Gréasán ar na húdaráis an cinneadh díobhálach seo a chur ar a cheann láithreach. Ceist eile a tháinig chun tosaigh an mbeadh níos mó maorlathais i gceist leis an chóras nua fosta a chuirfidh bac fosta ar mhúinteoirí bogadh ó dlínse amháin go dlínse eile in Éirinn.

‘Is cuma ann nó as don Bhreatimeacht,’ a dúirt Réamonn Ó Ciaráin, Stiúrthóir Oideachais Gael Linn agus ball de choiste náisiúnta An Gréasán, ‘Níl sé ceart ná cóir difear comh suntasach a bheith sna táillí ar dhá chuid d’oileán chomh beag seo. Is geal le teorainn airgeadais do mhúinteoirí agus do mhúinteoirí Gaeilge go áirithe an t-ardú seo má chuirtear i bhfeidhm é.’

Dúirt Dessie Tennyson, Múinteoir Sinsearach i bhfeighil ar aonad in earnáil na Gaelscolaíochta i gContae Thír Eoghain, ‘Tá sé deacair go leor múinteoirí a earcú in earnáil na Gaelscolaíochta agus níor chóir d’aon eagraíocht fás na Gaelscolaíochta a dhéanamh níos deacra le táillí míréasúnta.’

Tá earnáil na Gaelscolaíochta ag fás sa dá dhlínse ar an oileán seo agus tá breis agus 7K daltaí san earnáil ó thuaidh. Measann coiste náisiúnta An Gréasán gur féidir leis an chomhairle múinteoireachta sa dá dhlínse in Éirinn a bheith ag comhoibriú níos dlúithe le fadhbanna mar seo a sheachaint.

Is féidir níos mó eolais faoi An Gréasán a fháil anseo https://angreasan.ieeolas@angreasan.ie

Leave a Reply